Agenda
  • Afspraken kunnen telefonisch of per mail worden gemaakt. Andere kanalen worden hiervoor niet gebruikt.

  • Bij de intake dient u uw identiteitskaart en voorschrift mét klever van uw ziekenfonds mee te brengen. Indien u bijkomende verslagen of medische beeldvorming hebt, mag u deze steeds meebrengen.

  • Elke sessie wordt na afloop afgerekend. Betaling kan cash of via Payconiq. Registratie op voorhand is nodig om deze app te kunnen gebruiken. 

  • Het annuleren van een afspraak dient steeds telefonisch minstens 12u voorafgaand aan uw afspraak te gebeuren, zoniet wordt deze in rekening gebracht via factuur. 

Voor kinesitherapeutische verstrekkingen geldt de terugbetaling door uw ziekenfonds onder het stelsel van verstrekkingen geattesteerd bij een gedeconventioneerd therapeut.

 

Meer info wat betreft uw terugbetaling kan u vinden op de website van het Riziv of uw eigen ziekenfonds.