Agenda
  • Afspraken kunnen telefonisch of per mail worden gemaakt. Andere kanalen worden hiervoor niet gebruikt.

  • Bij de intake dient u uw identiteitskaart en voorschrift mét klever van uw ziekenfonds mee te brengen. Indien u bijkomende verslagen of medische beeldvorming hebt, mag u deze steeds meebrengen.

  • Elke sessie wordt na afloop afgerekend. Betaling kan cash of via Payconiq. Registratie op voorhand is nodig om deze app te kunnen gebruiken. 

  • Het annuleren van een afspraak dient steeds telefonisch minstens 12u voorafgaand aan uw afspraak te gebeuren, zoniet wordt deze in rekening gebracht via factuur. 

 

Honorarium: 55 euro / sessie

 

 

Voor kinesitherapeutische verstrekkingen geldt de terugbetaling door uw ziekenfonds onder het stelsel van verstrekkingen geattesteerd bij een gedeconventioneerd therapeut.

 

Meer info wat betreft uw terugbetaling kan u vinden op de website van het Riziv of uw eigen ziekenfonds.